→ Đặt hàng và quản lý đơn

Chính sách Lưu kho

Chính sách lưu kho 1. Định nghĩa: “Chính sách lưu kho hàng hóa” là các quy định về thời gian thực hiện yêu cầu giao hàng, hoàn thiện tài chính và nhận hàng, áp dụng đối với tất cả Khách hàng có hàng hóa vận chuyển và lưu giữ trong kho hàng của Baogam tại […]

Đọc tiếp

Chính sách Giao hàng Nội địa Việt Nam

1. Giao hàng nội địa Việt Nam là gì? – Là quá trình giao hàng từ kho tại Việt Nam của chúng tôi tới địa chỉ nhận hàng của Khách hàng tại Việt Nam.- Phí giao hàng nội địa Việt Nam không bao gồm trong phí giao hàng nội địa Trung Quốc và phí giao […]

Đọc tiếp