→ Giải quyết khiếu nại

Giải quyết khiếu nại

1- Tôi đã bấm nhận hàng tôi có thể khiếu nại không ? Trường hợp Bạn đã bấm nhận hàng vẫn có thể khiếu nại Baogam sẽ cố gắng hỗ trợ xử lý. Tuy nhiên, để việc giải quyết khiếu nại thuận lợi Bạn nên khiếu nại càng sớm càng tốt. Thời gian quy định […]

Đọc tiếp

Giao hàng

1- Tại sao không có nhân viên gọi báo khi hàng của tôi về kho Do lượng đơn hàng nhiều, Baogam sẽ không thực hiện việc gọi điện thông báo hàng về kho tới từng Khách hàng. Thay vào đó, Baogam sẽ gửi tin nhắn sms và email thông báo tự động tới Khách hàng mã […]

Đọc tiếp

Tài khoản và đặt hàng

1. Tôi có cần phải chọn đúng danh mục sản phẩm trên công cụ đặt hàng không? Một số mặt hàng sẽ gặp khó khăn khi vận chuyển ví dụ hàng điện tử, hàng thực phẩm, hóa chất …. Việc chọn đúng danh mục sản phẩm sẽ giúp Baogam phân loại đúng hàng hóa và có […]

Đọc tiếp