→ Chính sách

Chính sách Chuyển phát Tiết kiệm

Kính gửi Quý Khách hàng! Để tiếp tục hoàn thiện dịch vụ của mình BaoGam ra mắt Chính sách Chuyển phát Tiết kiệm với nội dung chi tiết như sau: Thông tin về dịch vụ:  “Chuyển Phát Tiết Kiệm”  (Trung Quốc –  Việt Nam) là dịch vụ chuyển có ưu thế vượt trội về giá […]

Đọc tiếp

Chính sách Vận chuyển Quốc tế

1. Định nghĩa – Vận chuyển quốc tế Trung Quốc – Việt Nam là việc đưa hàng từ Trung Quốc về Việt Nam thông qua hình thức chuyển phát và thông quan theo yêu cầu của Khách hàng, trong khoảng thời gian dự kiến. 2. Mức phí vận chuyển quốc tế – Mức phí vận […]

Đọc tiếp

Chính sách Đơn hàng Chuyển thẳng

 ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ DÀNH CHO “ĐƠN HÀNG CHUYỂN THẲNG” Các điều khoản & điều kiện cam kết sau đây sẽ được áp dụng khi Quý khách đồng ý sử dụng dịch vụ “Đơn hàng chuyển thẳng”. Baogam yêu cầu Quý khách đọc kỹ để đảm bảo quyền lợi của mình một cách đầy đủ […]

Đọc tiếp

Chính sách Vận chuyển Quốc tế (phiên bản cũ)

Định nghĩa – Vận chuyển quốc tế Trung Quốc – Việt Nam là việc đưa hàng từ Trung Quốc về Việt Nam thông qua hình thức chuyển phát và thông quan theo yêu cầu của Khách hàng, trong khoảng thời gian dự kiến. – BaoGam không trực tiếp là đơn vị vận chuyển. Dựa theo […]

Đọc tiếp