→ Chính sách

Chính sách Đơn hàng Chuyển thẳng

 ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ DÀNH CHO “ĐƠN HÀNG CHUYỂN THẲNG” Các điều khoản & điều kiện cam kết sau đây sẽ được áp dụng khi Quý khách đồng ý sử dụng dịch vụ “Đơn hàng chuyển thẳng”. Baogam yêu cầu Quý khách đọc kỹ để đảm bảo quyền lợi của mình một cách đầy đủ […]

Đọc tiếp

Chính sách chuyển phát nhanh quốc tế

Chính sách chuyển phát nhanh quốc tế I. GIỚI THIỆU DỊCH VỤ Dịch vụ Chuyển Phát Nhanh Quốc tế Trung Quốc – Việt Nam (CPN) là dịch vụ vận chuyển hàng hóa dành cho khách hàng của chúng tôi thông qua các đối tác vận chuyển uy tín và tin cậy trong lĩnh vực vận […]

Đọc tiếp

Chính sách bảo mật và lưu trữ thông tin

Chính sách bảo mật và lưu trữ thông tin Bảo mật thông tin nguồn hàng – Baogam chỉ sử dụng các thông tin lịch sử nhập hàng của Khách hàng vào mục đích nâng cao dịch vụ dành cho chính Khách hàng và các mục đích thống kê tổng quan thị trường của riêng chúng […]

Đọc tiếp

Chính sách Khiếu nại Dịch vụ

Chính sách khiếu nại dịch vụ 1. Định nghĩa: Xử lý Khiếu nại là quá trình tiếp nhận, xử lý các vấn đề mà các bên cung cấp dịch vụ không thực hiện/đáp ứng đúng và đầy đủ các yêu cầu dịch vụ.    – Các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp như: mua hàng, […]

Đọc tiếp

Chính sách đổi – trả hàng

1. Định nghĩa: – Đổi hàng là một hoạt động mà Baogam thực hiện các thủ tục, làm việc với NCC để thực hiện việc chuyển trả hàng và nhận lại hàng thay thế. – Trả hàng là hoạt động Khách hàng trả lại hàng hóa mà Khách hàng không nhận do lỗi từ NCC, […]

Đọc tiếp