→ Đặt hàng và quản lý đơn

Hướng dẫn Quản lý Khiếu nại Dịch vụ đã tạo

Quản lý danh sách khiếu nại dịch vụ

Có 2 cách để xem các khiếu nại dịch vụ đã tạo:

Vào link danh sách khiếu nại: tại đây 

1. Trang danh sách khiếu nại liệt kê tất cả các khiếu nại ở các trạng thái “Chờ tiếp nhận”, “Đang xử lý”, “Từ chối”, “Hoàn tiền”

 

2. Trang danh sách khiếu nại: khách hàng có thể lọc các đơn đang có khiếu nại (ở trạng thái Chờ tiêp nhận, Đang xử lý)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *