→ Thông báo

Thông báo điều chỉnh điều kiện thông quan hàng hoá về Việt Nam

Kính gửi Quý Khách hàng! Do diễn biến bệnh dịch phức tạp, điều kiện thông quan hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam giai đoạn này bị hạn chế và gặp nhiều khó khăn. Để đảm bảo thông quan hàng hoá về Việt Nam thuận lợi BaoGam xin thông báo về việc tiếp nhận đơn hàng từ ngày […]

Đọc tiếp

Thông báo điều chỉnh tăng phí Vận chuyển Quốc tế về Việt Nam

Kính gửi Quý Khách hàng! BaoGam xin thông báo điều chỉnh tăng phí Vận chuyển Quốc tế về Việt Nam đối với hình thức Vận chuyển Thường, với tất cả các mức trọng lượng của đơn hàng, cụ thể như sau: – Điều chỉnh tăng 1.000đ/kg đối với hình thức Vận Chuyển Thường, với tất cả các mức trọng lượng của đơn hàng. – Thời gian áp […]

Đọc tiếp

BaoGam thông báo điều chỉnh tăng tỷ giá ngày 15/12/2021

Kính gửi Quý Khách hàng! Kể từ 00h00 Thứ Tư ngày 15/12/2021, BaoGam điều chỉnh tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 00h00 ngày 15/12/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3890 VNĐ. Trân trọng thông báo! BQT Baogam.com

Đọc tiếp

BaoGam thông báo điều chỉnh tăng tỷ giá ngày 09/12/2021

Kính gửi Quý Khách hàng! Kể từ 00h00 Thứ Năm ngày 09/12/2021, BaoGam điều chỉnh tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 00h00 ngày 09/12/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3870 VNĐ. Trân trọng thông báo! BQT Baogam.com

Đọc tiếp

BAOGAM THÔNG BÁO CHẬM THÔNG QUAN TQ-VN

Kính gửi Quý Khách hàng! Do các nguyên nhân khách quan, bất khả kháng, việc thông quan hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam giai đoạn này bị hạn chế và gặp nhiều khó khăn.Vì vậy, thời gian vận chuyển sẽ chậm hơn dự kiến thông thường khoảng 3-5 ngày. BaoGam xin thông báo […]

Đọc tiếp

BaoGam thông báo điều chỉnh GIẢM tỷ giá ngày 09/11/2021

Kính gửi Quý Khách hàng! Kể từ 00h00 Thứ Ba ngày 09/11/2021, BaoGam điều chỉnh GIẢM tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 00h00 ngày 09/11/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3850 VNĐ. Trân trọng thông báo! BQT Baogam.com  

Đọc tiếp

BaoGam thông báo điều chỉnh giảm tỷ giá ngày 02/11/2021

Kính gửi Quý Khách hàng! Kể từ 15h00 Thứ Ba ngày 02/11/2021, BaoGam điều chỉnh giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 15h00 ngày 02/11/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3860 VNĐ. Trân trọng thông báo! BQT BaoGam.com

Đọc tiếp

BaoGam thông báo điều chỉnh tăng tỷ giá ngày 20/10/2021

Kính gửi Quý Khách hàng! Kể từ 15h00 Thứ Tư ngày 20/10/2021, BaoGam điều chỉnh tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 15h00 ngày 20/10/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3870 VNĐ. Trân trọng thông báo! BQT Baogam.com

Đọc tiếp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 35