→ Thông báo

BaoGam thông báo điều chỉnh tăng tỷ giá ngày 09/12/2021

Kính gửi Quý Khách hàng! Kể từ 00h00 Thứ Năm ngày 09/12/2021, BaoGam điều chỉnh tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 00h00 ngày 09/12/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3870 VNĐ. Trân trọng thông báo! BQT Baogam.com

Đọc tiếp

BAOGAM THÔNG BÁO CHẬM THÔNG QUAN TQ-VN

Kính gửi Quý Khách hàng! Do các nguyên nhân khách quan, bất khả kháng, việc thông quan hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam giai đoạn này bị hạn chế và gặp nhiều khó khăn.Vì vậy, thời gian vận chuyển sẽ chậm hơn dự kiến thông thường khoảng 3-5 ngày. BaoGam xin thông báo […]

Đọc tiếp

BaoGam thông báo điều chỉnh GIẢM tỷ giá ngày 09/11/2021

Kính gửi Quý Khách hàng! Kể từ 00h00 Thứ Ba ngày 09/11/2021, BaoGam điều chỉnh GIẢM tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 00h00 ngày 09/11/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3850 VNĐ. Trân trọng thông báo! BQT Baogam.com  

Đọc tiếp

BaoGam thông báo điều chỉnh giảm tỷ giá ngày 02/11/2021

Kính gửi Quý Khách hàng! Kể từ 15h00 Thứ Ba ngày 02/11/2021, BaoGam điều chỉnh giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 15h00 ngày 02/11/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3860 VNĐ. Trân trọng thông báo! BQT BaoGam.com

Đọc tiếp

BaoGam thông báo điều chỉnh tăng tỷ giá ngày 20/10/2021

Kính gửi Quý Khách hàng! Kể từ 15h00 Thứ Tư ngày 20/10/2021, BaoGam điều chỉnh tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 15h00 ngày 20/10/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3870 VNĐ. Trân trọng thông báo! BQT Baogam.com

Đọc tiếp

BaoGam thông báo điều chỉnh tăng tỷ giá ngày 18/10/2021

Kính gửi Quý Khách hàng! Kể từ 15h00 Thứ Hai ngày 18/10/2021, BaoGam điều chỉnh tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 15h00 ngày 18/10/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3830 VNĐ. Trân trọng thông báo! BQT Baogam.com

Đọc tiếp

BaoGam thông báo điều chỉnh tăng tỷ giá ngày 13/10/2021

Kính gửi Quý Khách hàng! Kể từ 17h00 Thứ Tư ngày 13/10/2021, BaoGam điều chỉnh tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 17h00 ngày 13/10/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3800 VNĐ. Trân trọng thông báo! BQT Baogam.com

Đọc tiếp

BaoGam thông báo điều chỉnh giảm tỷ giá ngày 11/10/2021

Kính gửi Quý Khách hàng! Kể từ 12h00 trưa Thứ Hai ngày 11/10/2021, BaoGam điều chỉnh GIẢM tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 12h00 ngày 11/10/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3780 VNĐ. Trân trọng thông báo! BQT Baogam.com

Đọc tiếp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 31