→ Thông báo

Thông báo điều chỉnh giảm tỷ giá đồng NDT ngày 12/09/2018

Kính gửi Quý Khách hàng! Theo biến động thị trường, kể từ ngày 12/09/2018 Baogam sẽ điều chỉnh giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ từ mức 1NDT = 3.510đ, xuống mức 1NDT = 3.480đ đối với tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 00h00. Vì vậy, Baogam xin thông báo để Quý khách được biết. Trân trọng […]

Đọc tiếp

Thông báo nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/09/2018

Kính gửi Quý khách hàng! Theo quy định của Luật Lao động, Baogam bố trí thời gian nghỉ lễ Quốc Khánh cho CBNV từ ngày 02/09 đến hết ngày 03/09/2018. Trong thời gian nghỉ Lễ, Baogam sẽ bố trí nhân sự tiếp nhận và xử lý các yêu cầu liên quan đến các dịch vụ: Mua […]

Đọc tiếp

Thông báo link Công cụ đặt hàng Baogam đang bị lỗi

Kính gửi Quý Khách hàng! Hiện tại link Công cụ đặt hàng của Baogam đang bị lỗi, nên Khách hàng không cài đặt được online như thông thường; Hiện tại, đội ngũ Kỹ thuật của Baogam đang kiểm tra và tìm cách khắc phục. Trong khoảng thời gian chờ khắc phục, Quý khách có thể […]

Đọc tiếp

Thông báo điều chỉnh giảm tỷ giá đồng NDT ngày 14/08/2018

Kính gửi Quý Khách hàng! Theo biến động thị trường, kể từ ngày 14/08/2018 Baogam sẽ điều chỉnh giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ từ mức 1NDT = 3.540đ, xuống mức 1NDT = 3.510đ đối với tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 00h00. Vì vậy, Baogam xin thông báo để Quý […]

Đọc tiếp

Thông báo điều chỉnh giảm tỷ giá đồng NDT ngày 24/07/2018

Kính gửi Quý Khách hàng! Theo biến động thị trường, kể từ ngày 24/07/2018 Baogam sẽ điều chỉnh giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ từ mức 1NDT = 3.570đ, xuống mức 1NDT = 3.540đ đối với tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 00h00. Vì vậy, Baogam xin thông báo để Quý […]

Đọc tiếp

Thông báo điều chỉnh giảm tỷ giá đồng NDT ngày 17/07/2018

Kính gửi Quý Khách hàng! Theo biến động thị trường, kể từ ngày 17/07/2018 Baogam sẽ điều chỉnh giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ từ mức 1NDT = 3.595đ, xuống mức 1NDT = 3.570đ đối với tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 00h00. Vì vậy, Baogam xin thông báo để Quý khách được biết. Trân trọng cảm ơn! Baogam.com

Đọc tiếp

Thông báo điều chỉnh giảm tỷ giá đồng NDT ngày 26/06/2018

Kính gửi Quý Khách hàng! Theo biến động thị trường, kể từ ngày 26/06/2018 Baogam.com sẽ điều chỉnh giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ từ mức 1NDT = 3.620đ , xuống mức 1NDT = 3.595đ đối với tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 00h00. Vì vậy, Baogam.com thông báo để Quý khách được biết. Trân trọng cảm ơn! […]

Đọc tiếp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10